Kancelaria prawna

Nasza Kancelaria powstała z myślą o świadczeniu wysokiej jakości usług prawnych i pomocy tym, których interes prawny jest zagrożony. Mając na uwadze, jak często potrzebują Państwo pomocy prawnej, staramy się być dyspozycyjni i gotowi na wszelkie zawodowe wyzwania. Fundamentem naszej działalności jest pasja połączona z bogatą wiedzą i doświadczeniem. W trosce o Państwa potrzeby przygotowaliśmy kompleksową ofertę świadczonych usług. Specjalizujemy się w:

Prawo cywilne

W sprawach związanych z prawem cywilnym, które obejmują:

 • Windykację roszczeń,
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • Ubezpieczenia,
 • Przygotowywanie i analizę umów prawnych,
 • Własność nieruchomości,
 • Najem
 • Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, w tym dział spadku i tłumaczenia przepisów podatkowych,

Prawo karne

W sprawach związanych z prawem karnym, które obejmują: Pomoc na każdym etapie postępowania – od chwili zatrzymania po postępowanie przed sądem II instancji, Udział w czynnościach procesowych - od przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, po eksperyment procesowy, Sporządzanie dokumentów, zażaleń, wniosków związanych z interesami osoby pokrzywdzonej i osoby podejrzanej, Opracowanie strategii działań prawnych, Prowadzenie spraw dotyczących: przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe, internetowe ), przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, wypadków komunikacyjnych i kolizji, tzw. błędów lekarskich, przestępstw korupcyjnych, przestępstw gospodarczych, przestępstw skarbowych, spraw przed Sądami Wojskowymi, a także spraw związanych z wykroczeniami, oraz przestępstw nieletnich.

Prawo pracy

W sprawach związanych z prawem pracy, które obejmują:

 • Analizę umów o pracę, zlecenia i o dzieło,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją zakładu pracy,
 • Dochodzenie zaległych wynagrodzeń pracowniczych,
 • Wypadki przy pracy i związane z nimi odszkodowania,
 • Niezgodne z prawem zwolnienia z pracy,
 • Mobbing i naruszenia podstawowych zasad pracy,
 • Tłumaczenia przepisów prawa podatkowego i prawa pracy,
 • Działanie przed sądami pracy i udział w procesie mediacyjnym

Prawo rodzinne

W sprawach związanych z prawem rodzinnym, które obejmują:

 • Akty stanu cywilnego,
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • Rozwody i separacje,
 • Obowiązki alimentacyjne,
 • Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • Regulacja kontaktów z dziećmi i ustalenie formy opieki,
 • Podział majątku małżeńskiego,
 • Tworzenie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich,
 • Przysposobienie i adopcja dzieci

O nas

Naszą Kancelarię wyróżnia profesjonalizm i doskonale rozwinięta intuicja prawna. Wiemy, że kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór środków prawnych i ciężka praca. Kontakt z naszym Klientem i wsłuchanie się w jego potrzeby i oczekiwania są priorytetem naszych działań. Celem naszej pracy jest przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom wynikającym z naruszeń przepisów prawa, dlatego tworzymy porady internetowe, dostępne w zakładce „Zakres usług”. Jesteśmy niezawodni i kompetentni, a nasza praca jest dla nas przyjemnością.