Adwokat – Prawo gospodarcze

Adwokat Toruń- Prawnik Toruń - Adwokat rozwodowy - Rozwody Separacje
Rozwód z perspektywy prawa
Kwiecień 10, 2017
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Pamiętaj o testamencie
Październik 28, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą i kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani również zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, w których osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok