Posiadanie narkotyków

Porady prawne
Wrzesień 15, 2015
Dochodzenie odszkodowań - Adwokat odszkodowania - Odszkodowania komunikacyjne - Adwokat od dochodzenia odszkodowań
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Maj 9, 2016

Kancelaria Adwokacka zajmuje się doradztwem prawnym, a także profesjonalnym zastępstwem procesowym w sprawach o posiadanie narkotyków. Co raz popularniejsze substancje psychotropowe są często niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wiele osób skuszonych gwarancją lepszej zabawy i głębszego odczuwania emocji, często nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, nie tylko fizycznego, ale prawnego, jakie pociąga za sobą posiadanie substancji narkotyzujących. Naiwnie ufając namowom starszych kolegów, lub chęci spróbowania „czegoś nowego” narażają siebie na poważne konsekwencje, która mogą zaprzepaścić ich przyszłość. Wychodząc naprzeciw temu co raz bardziej powszechnemu problemowi, nasza kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne.

Przestępstwo posiadania narkotyków zostało szczegółowo unormowane w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Według niej każdy kto posiada nawet minimalną ilość substancji odurzających lub psychotropowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, lub w przypadku mniejszej wagi czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, za substancje odurzające uważa się każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego , działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie substancji psychotropowych. Z kolei środkiem psychotropowym jest każda inna substancja pochodzenia naturalnego, lub stworzona syntetycznie, wpływająca na działanie ośrodkowego układu nerwowego i określona w załączniku do tej ustawy.

Bardzo ważne jest zaznaczenie faktu posiadania danej substancji. Osobą, która może być skazana za to przestępstwo nie musi być właściciel zakazanej przez prawo substancji, lecz ktoś kto fizycznie ja posiada. Będąc w klubach, musimy zwracać szczególną uwagę na nasze rzeczy osobiste, takie jak torebki czy kurtki, aby czasem nie znalazły się w nich żadne, nielegalne substancje.

Przestępstwo posiadania substancji narkotycznych rozstrzygane jest przez sądy karne, które znając wagę tego problemu i dążąc do pełnego uświadomienia społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z korzystania z narkotyków, często wyrokują bardzo surowo. Nasza kancelaria, w trosce o swoich Klientów dba o szczegółowe uzupełnianie wiedzy prawnej na temat przestępstw karnych, by jak najlepiej reprezentować swoich Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, a także podczas rozpraw sądowych. Przestępstwo posiadania narkotyków jest jednym z najczęściej występujących w praktyce, dlatego zawsze staramy się być w pełnej gotowości do obrony interesów prawnych naszych Klientów. Pragniemy także przestrzec Państwa przed tymi niebezpiecznymi substancjami. Dobra zabawa powinna być także rozsądna, abyśmy unikali problemów, które mogą znacznie wpłynąć na naszą przyszłość. Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług prawnych.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok