Usługi prawne

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami państwowymi. Oferujemy również usługi prawne skierowane do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, w zakresie sporządzania pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, kasacji. W naszej kancelarii otrzymają Państwo pomoc w sporządzania umów oraz opiniowania dokumentów.


Kancelaria prawna specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak:


Prawo cywilne

Redagowanie umów cywilno-prawnych, pomoc w wszelkich sprawach związanych z niedotrzymanie warunków umów, pomoc prawna w kwestiach związanych z sprzedażą lub zakupem nieruchomości, dochodzenie odszkodowań i praca w charakterze pełnomocnika Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, jak i urzędami publicznymi.


Prawo karne

Działanie w charakterze zastępcy procesowego na każdym etapie procesu sądowego, redagowanie i przedstawianie odpowiednich pism procesowych, zbieranie materiały dowodowego na potrzeby procesu karnego, reprezentacja Klienta w trakcie czynności procesowych, opracowanie strategii działania przed sądem.


Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw rozwodowych, spraw związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, pomoc w podziale majątku małżeńskiego i ustaleniu wysokości alimentów na dzieci/małżonka, prowadzenie mediacji po za sądowych, pomoc w procesie adopcji i przysposobienia osoby nieletniej.


Prawo pracy

Działanie w charakterze mediatora przy jakichkolwiek sporach wynikających z stosunku na linii pracownik - pracodawca, redagowanie umów pracowniczych, jak i regulaminu działania zakładu pracy, doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców, reprezentowanie zainteresowanej strony przed odpowiednim sądem pracy.


Kompleksowa pomoc prawna
w każdej sytuacji i dla każdego


KONTAKT
Strona używa plików cookies
Ok