Usługi prawne w ramach pomocy z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego cieszą się w naszej Kancelarii Prawnej największym zainteresowaniem Klientów. Ze względu na charakter tych spraw, który w wielu przypadkach wiąże się z dużym zaangażowaniem obu stron (np. sprawy rozwodowe), staramy się nieść taką pomoc prawną, dzięki której możliwe jest jak najszybsze zakończenie procesu z rezultatem satysfakcjonującym Klienta. Rozwody, kwestie alimentacyjne, władza rodzicielska – to tylko niektóre z obszarów naszego działania. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną i dyskretną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego.

 

Pomoc prawna – prawo rodzinne

Obowiązki prawne związane z narodzinami dziecka.

Narodziny dziecka to jeden z najwspanialszych momentów w życiu. Wyczekujemy go prawie cały rok i przygotowujemy się do pełnienia roli rodziców. Od momentu urodzenia, nasze dziecko staje się również podmiotem prawa, a my jako odpowiedzialni rodzice musimy pamiętać o dopełnieniu pewnych obowiązków związanych z przyjściem na świat małego człowieka.

 

Rejestracja dziecka

Maleństwo przychodzi na świat, a my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia faktu urodzenia dziecka w ciągu 14 dni do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Osobami, które mogą zgłosić narodziny są w kolejności: ojciec, lekarz, położna lub inna osoba obecna przy porodzie, matka, jeśli jej stan zdrowia jest odpowiedni, oraz szpital inny zakład, jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło na jego terenie. Jeśli wymienione osoby są niezdolne do złożenia zawiadomienia, może to zrobić pełnomocnik.

W trakcie rejestracji szpital lub inna placówka medyczna dostarcza do urzędu zgłoszenie urodzenia dziecka lub zaświadczenie lekarskie, a my powinniśmy dysponować, do wglądu dowodami osobistymi, odpisem skróconego aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa, odpisem skróconego aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, odpisem skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona i odpisem skróconego aktu zgonu męża – w przypadku gdy matka dziecka jest wdową.

 

Do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego składamy pisemne zgłoszenie, które powinno zawierać:

– imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;

– imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka;

– dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;

– dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;

– datę urodzenia dziecka;

– określenie miejscowości urodzenia dziecka;

– określenie płci, ciężaru i długości dziecka;

– charakterystykę porodu.

Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenie wraz z odpisami dla rodziców dziecka. Akt posiada moc prawną i dowodzi spisanych w nim okoliczności. Do aktu urodzenia wpisuje się nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka, miejsce i datę urodzenia dziecka, nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka, nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego i dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia.

 

Uprawnienia urlopowe rodziców

Fakt urodzenia dziecka ma istotny wpływ na nasze prawa pracownicze. Mama może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, który trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. Może wykorzystać 6 tygodni tego urlopu przed planowanym terminem porodu. Istnieje również możliwość zrzeczenia się części urlopu macierzyńskiego na rzecz taty dziecka. Mamie przysługuje również dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 lub 8 tygodni, w przypadku porodu mnogiego. Tata – pracownik, również może skorzystać z specjalnego urlopu tacierzyńskiego, który trwa 2 tygodnie.

Dzieci to czysta radość, ale również dużo obowiązków. Zaczynając od tych prawnych, a kończąc na wychowawczych. Zarejestrowanie dziecka jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i zawsze radzimy uporać się z nim jak najwcześniej, zanim zmęczą nas nieprzespane noce.

Strona używa plików cookies
Ok